زمان بندی نیمسال 972

انتخاب واحد:

7 و 8 بهمن ماه مقطع کارشناسی پیوسته

(از ساعت00:00   7 بهمن ماه لغایت ساعت 24:00   8  بهمن ماه)

9 بهمن ماه مقطع کارشناسی ناپیوسته

(از ساعت00:00    9 بهمن ماه لغایت ساعت 24:00    9 بهمن ماه)

10 بهمن ماه مقطع کاردانی و کارشناسی ارشد

(از ساعت00:00    10 بهمن ماه لغایت ساعت 24:00    10 بهمن ماه)

انتخاب واحد باتاخیر : 11 بهمن ماه

شروع کلاس ها : 13 بهمن ماه

ثبت نام وانتخاب واحد مهمانها : 20 و21 بهمن ماه

حذف واضافه : 20و21و22 بهمن ماه

اتمام کلاسها : 23 خرداد ماه

امتحانات :26 خرداد الی 13 تیر ماه

اطلاعیه بسیار مهم:

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند:

حذف و اضافه و انتخاب واحد متاخرین بصورت اینترنتی به عنوان آخرین فرصت  تا ساعت24:00 روز چهارشنبه مورخ 24/11/1397 تمدید شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند در صورت وجود مشکل در ایام حذف و اضافه دانشجویان در روزهای تعطیلی از طریق وب  دانشجویان گرامی در روز چهار شنبه مورخ 24/11/1397 به صورت حضوری در موسسه حضور یابند تا مشکل آنها از طریق آموزش و مدیران گروه مرتفع گردد.

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند در صورت وجود مشکل در ایام حذف و اضافه دانشجویان در روزهای تعطیلی از طریق وب  دانشجویان گرامی در روز چهار شنبه مورخ 24/11/1397 به صورت حضوری در موسسه حضور یابند تا مشکل آنها از طریق آموزش و مدیران گروه مرتفع گردد

 

 

 

اطلاعیه بسیار مهم :

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند حذف و اضافه کلیه دانشجویان از طریق وب بوده واز ساعت 00:00 مورخ 20/11/1397 لغایت ساعت 24:00مورخ 22/11/1397 می باشد و همچنین به اطلاع  دانشجویان  عزیزی که در زمانبندی  مقرر موفق به انتخاب واحد نشده اند می رساند می توانند در این فرصت از طریق منو حذف و اضافه انتخاب واحد نمایند.

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند در صورت وجود مشکل در ایام حذف و اضافه دانشجویان در روزهای تعطیلی از طریق وب  دانشجویان گرامی در روز چهار شنبه مورخ 24/11/1397 به صورت حضوری در موسسه حضور یابند تا مشکل آنها از طریق آموزش و مدیران گروه مرتفع گردد.

 

 

 

دانشجويان محترم جهت انتخاب واحد نيمسال دوم 98-97 مبالغ ذیل، از شهريه خود را به بصورت اینترنتی واریز، تا پروفايل انتخاب واحد اینترنتی به موقع فعال گردد.

(قابل پرداخت اینترنتی از تاریخ 07/11/97 )

الف ) کلیه دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی       مبلغ 5.000.000 ريال + بدهی

ب ) کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد              مبلغ 9.000.000ريال + بدهی

جهت کسب اطلاعات بیشتر به قسمت اطلاعیه مالی در وب سایت اصلی موسسه مراجعه فرمائید