اطلاعیه بسیارمهم امتحانات:

دانشجویان گرامی جهت دسترسی به سیستم تحت وب و چاپ کارت ورود به جلسه خود ابتدا می بایست نسبت به ارزشیابی اساتید خود در نیمسال اول 98-97 اقدام نموده و سپس نسبت به پرینت کارت ورود به جلسه امتحانی اقدام نمایند.

دانشجويان محترم جهت انتخاب واحد نيمسال اول 98-97 مبالغ ذیل، از شهريه خود را به بصورت اینترنتی واریز، تا پروفايل انتخاب واحد اینترنتی به موقع فعال گردد.

(قابل پرداخت اینترنتی از تاریخ 08/06/97 )

الف ) کلیه دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی       مبلغ -/000/000/5 ريال + بدهی

ب ) کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد              مبلغ -/000/000/9 ريال + بدهی

جهت کسب اطلاعات بیشتر به قسمت اطلاعیه مالی در وب سایت اصلی موسسه مراجعه فرمائید

زمان بندی نیمسال971

زمانبندی امتحان معرفی به استاد 962

ثبت نام :26و27تیرماه

امتحان :14و15و16مرداد ماه

زمانبندی امتحان معرفی به استاد963(مرحله اول)

ثبت نام :18و19 شهریورماه

امتحان:25و26شهریورماه

زمانبندی امتحان معرفی به استاد 963(مرحله دوم)

ثبت نام :4و5 مهرماه

امتحان :12و13مهر ماه

زمان بندی نیمسال971

انتخاب واحد:

   10 و 11 شهریور ماه مقطع کارشناسی پیوسته

(از ساعت00:00   10 شهریور لغایت ساعت 24:00 11 شهریور)

12 و13 شهریور ماه مقطع کارشناسی ناپیوسته

(از ساعت00:00   12 شهریور لغایت ساعت 24:00 13 شهریور)

  14 و15 شهریور ماه مقطع کاردانی و کارشناسی ارشد

(از ساعت00:00   14 شهریور لغایت ساعت 24:00 15 شهریور)

انتخاب واحد باتاخیر : 16و17و18 شهریور ماه

شروع کلاس ها : 24 شهریور ماه

ثبت نام وانتخاب واحد مهمانها : 3 و4 و5مهر ماه

حذف واضافه : 2و3و4 مهرماه

اتمام کلاسها : 14 دی ماه

امتحانات :16 دی ماه الی 4بهمن ماه

زمان بندی نیمسال 972

انتخاب واحد:   8و9 و10و 11  بهمن ماه

انتخاب واحد باتاخیر : 12 بهمن ماه

شروع کلاس ها : 13 بهمن ماه     

ثبت نام وانتخاب واحد مهمانها : 20 و21 بهمن ماه

حذف واضافه : 20و21و22 بهمن ماه

اتمام کلاسها : 17 خرداد ماه

امتحانات :20 خرداد الی 10 تیر ماه